Upravit stránku
Informace o přihlášených uživatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. SŠB Pardubice veškeré údaje získané od přihlášených uživatelů užívá výhradně pro svou vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu přihlášených uživatelů nakládá SŠB Pardubice s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.